Chính sách bảo mật của livedagathomo.com

Đá Gà Thomo cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của tất cả người dùng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau từ người dùng:

 • Thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản, đặt cược, hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin tài chính: Chúng tôi thu thập thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, hoặc thông tin thanh toán khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi nạp tiền hoặc rút tiền.
 • Thông tin sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như trang web bạn truy cập, các sản phẩm và dịch vụ bạn sử dụng, và thời gian bạn sử dụng chúng.
 • Thông tin từ bên thứ ba: Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ bên thứ ba, chẳng hạn như thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc các công ty quảng cáo.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ người dùng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu.
 • Thực hiện các giao dịch tài chính, chẳng hạn như nạp tiền hoặc rút tiền.
 • Cung cấp cho bạn các thông tin và hỗ trợ liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Cải thiện trang web và các dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi cho bạn các thông báo và cập nhật về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Thực hiện các mục đích khác mà chúng tôi đã thông báo cho bạn.

3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc các công ty quảng cáo.
 • Với các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan khác khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật.
 • Với các bên thứ ba khác mà bạn đã đồng ý.

4. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp ở cuối trang này.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ không đúng cách. Các biện pháp này bao gồm:

 • Bảo mật dữ liệu bằng tường lửa và mã hóa.
 • Kiểm soát truy cập vào thông tin.
 • Đào tạo nhân viên về bảo mật thông tin.

6. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Địa chỉ:
 • Số điện thoại:
 • Email:

Cập nhật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi.